Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

w Łysej Górze

Niedziela Gaudete

     

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem![1]. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba

 

 

Nazwa tej niedzieli pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście Gaudete inDomino”. Tę antyfonę zawierają już najstarsze zachowane antyfonarze liturgii rzymskiej – z VIII i IX wieku.

 

         Dawniej, gdy Adwent miał silniejszy niż dziś charakter pokutny, niedziela „Gaudete” miała większe znaczenie, była także bardziej widoczna, bo wyróżniała się na tle całego czasu oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela. W Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami, a w niedzielę „Gaudete” – tak. Była to przerwa w poście. Śpiewano wtedy hymn „Chwała na wysokości Bogu”, który stanowił przedsmak radości z Narodzenia Pańskiego. W Rzymie tę niedzielę obchodzono niezwykle uroczyście. Źródła z XII i XIII wieku mówią, że papież – przywdziawszy różowy ornat – o północy sprawował liturgię w bazylice Św. Piotra. Odprawiano oficjum, które odpowiada dzisiejszej Godzinie czytań, a potem uroczystą Mszę św.

 

         Dziś czas Adwentu przeżywa się inaczej. Nie ma, jak wspomniano, tak wielkiego charakteru pokutnego jak dawniej. Można grać na organach i przyozdabiać ołtarz kwiatami w czasie całego Adwentu. Czas ten ma dziś raczej charakter oczekiwania pełnego radosnej tęsknoty. Trzecia niedziela, zwana „Gaudete”, nie jest więc– tak jak dawniej bywała – wyjątkowa pod tym względem, przez co w świadomości wielu osób może po prostu nie istnieć, ale jednak jest i trzeba o niej pamiętać.

 

         Pominięcie – lub chociaż niewyróżnienie w żaden sposób – tego dnia byłoby oczywistym zubożeniem. Różowy ornat kapłana symbolizuje kolor nieba przy wschodzie słońca. Jutrzenka zwiastuje nowy dzień, nadejście jasności. Teksty liturgiczne z tego dnia mówią o radości z przyjścia Zbawiciela, a kolekta tej niedzieli zawiera prośbę: „spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Czytania biblijne we wszystkich trzech cyklach także nawiązują do radości. Adwent to oczekiwanie na święta Narodzenia Pańskiego. Radość wynikająca z tego wydarzenia powinna być obecna i widoczna.

 

Oprac. Tomasz Powyszyński

 

Źródła:

 

http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=745

 

http://www.liturgia.pl/artykuly/Niedziela-Gaudete.html

 

Poleć innym!

Contribute!
Books!
Shop!